Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Examenreglement
V.W.O. - H.A.V.O. - M.A.V.O. / V.M.B.O.


Het college van bestuur van de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam, gelet op het Eindexamenbesluit V.W.O. - H.A.V.O. - M.A.V.O. - V.B.O stelt vast het navolgende examenreglement voor de openbare scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam:

Examenreglement 2018-2019.pdf

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?