Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Naar de havo na de mavo

Heb je het mavo-diploma gehaald en wil je verder op de havo? Dat is het belangrijk dat je het volgende goed leest:

Basiseis: het gemiddelde cijfer over de vakken van het Centraal Examen mavo is 6,8 of hoger.

Aanvullende eisen:

a. Voor Nederlands, Engels en wiskunde (indien gekozen) staat minimaal een 7,0 op de eindlijst

b. Het moet mogelijk zijn om op basis van de examenvakken een volledig profiel te maken

c. Een zevende vak is gewenst
 

Procedure:

We kijken altijd naar het advies dat de mavo-school geeft en overleggen als we dat nodig vinden.

Er vindt zo snel mogelijk een gesprek plaats tussen de decaan van de havo-bovenbouw met de potentiele leerling, waarin aanvullende toelatingseisen, het advies van de Mavo-school en de motivatie van de leerling worden besproken.

De toelatingscommissie bestaande uitde locatiedirecteur, afdelingsleider havo-bovenbouw en decaan bovenbouw besluiten een leerling al dan niet aan te nemen.

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?