Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Vanaf deze datum geldt dezelfde privacywetgeving in heel de Europese Unie. De regels zijn strenger geworden om de privacy van leerlingen nog beter te waarborgen.

Thorbecke Voortgezet Onderwijs (onderdeel van Stichting BOOR) heeft de verantwoordelijkheid om de persoonsgegevens van onze leerlingen goed te beschermen.

Hoe wij omgaan met persoonsgegevens, kunt u lezen in onze privacyverklaringen. Iedere locatie heeft een einde dataragister
(register van de verwerkingsactiviteiten) waarin u kunt zien welke informatie wij delen, met wie en met welk doel. Ook heeft elke locatie van Thorbecke een eigen Privacy Ambassadeur. Check de locatie-pagina's voor gedetailleerde informatie.

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?