Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Thorbecke-uren (TU)

Wij zijn ervan overtuigd dat leerlingen gemotiveerder werken als ze échte keuzes kunnen maken in het onderwijs. Leerlingen maken bij ons op school keuzes in 'Tijd', 'Inhoud' en 'Vorm'.
 

NIEUW VANAF 2019/2020

Leerlingen krijgen vanaf 2019/2020 de mogelijkheid om Thorbecke-uren Verdieping (TUV) en Thorbecke-uren Ondersteuning (TUO) te volgen. 
 
Thorbecke-uren Verdieping (TUV):
Wanneer je echt goed bent in een vak, dan is het goed om leerlingen met leerstof uit te dagen die meer uitdagend is. Voor verschillende vakken (bijv. NE / EN / WI) zijn er TUV. Het volgen van zo'n TUV gaat in overleg met de docent. Tijdens TUV-uur zijn er alleen leerlingen die verdieping volgen voor het betreffende vak. 
 
Thorbeck-uren Ondersteuning (TUO):
Wanneer je moeite hebt met een vak, dan is het goed om leerlingen extra ondersteuning aan te bieden. Er worden voor verschillende vakken TUO aangeboden. Het volgen van TUO gaat altijd in overleg met de docent. Tijdens de TUO zijn er alleen leerlingen die extra ondersteuning volgen voor het betreffende vak
 
TUV en TUO tellen mee in het aantal verplicht Thorbecke-uren (TU) dat je moeten volgen (4 dus). 
 

Keuze in Tijd

Alle leerlingen op Thorbecke Merkelbachstraat bepalen zelf een deel van hun rooster. Elke leerling plaatst 4 lesuren (Thorbecke-uren) zelf in het rooster. Leerlingen maken keuzes m.b.t. Thorbecke-uren om verschillende redenen:
 
- Ze plaatsen een Thorbecke-uur omdat tijdens dit lesuur een docent aanwezig is voor een vak waar ze
  extra aan willen werken/uitleg willen hebben (docenten geven géén klassikale les, maar helpen waar
  nodig leerlingen individueel).
- De Thorbecke-uren worden gekozen om (top)sport of (top)dans trainingen/lessen goed aan te laten
  sluiten.
- Leerlingen die wat verder weg wonen kiezen soms Thorbecke-uren op een wat later tijdstip. 
- Leerlingen (ook uit verschillende klassen of verschillende leerjaren) reizen gezamenlijk en passen hun
   rooster hierop aan. 
 

 

Keuze op Inhoud

Leerlingen bepalen zelf aan welk(e) vak(ken) ze gaan werken tijdens de Thorbecke-uren. Natuurlijk hebben alle leerlingen een weektaak vanuit de verschillende vakken. Hoeveel tijd je hieraan wilt besteden is (in eerste instantie) aan de leerling zelf. Misschien vind je Nederlands makkelijk en ben je hiermee snel klaar en wil je juist meer tijd aan geschiedenis of wiskunde besteden. Die keuze heb je dus. Wij laten je hierin vrij zolang het goed gaat. Je mag best eens een fout maken in het plannen, maar als we merken dat je hiermee moeite hebt, dan krijg je hierin extra ondersteuning. 
 
Leren plannen en organiseren van je weektaken (schoolwerk en wat niet klaar is wordt huiswerk) is een belangrijk succesfactor in het onderwijs. Hoe meer de leerling zelf in staat is om zijn/haar werk te plannen en organiseren, hoe succesvoller je bent. Met een mooi woord heet dit zelfregulatie
 

Keuze in de Vorm

Voor een deel wordt de vorm waarin je werkt bepaald door de opdrachten die in de (digitale) methode staat of die zijn gemaakt door de docent. Binnen de Thorbecke-uren willen we graag dat jij keuzes maakt 'hoe' je het werk gaat maken/leren. Werk je zelfstandig of werk je bij een bepaalde opdracht graag samen (leren van elkaar). Er zijn veel verschillende manieren waarop je lesstof kunt leren. Welke vorm past goed bij jou? 
 
Tijdens een Thorbecke-uur zitten leerlingen uit verschillende klassen en verschillende leerjaren door elkaar. Er zijn 60 laptops beschikbaar voor de leerlingen. Wij bespreken met de leerlingen wanneer en hoe ze laptops kunnen inzetten. 
 
De eerste twee weken worden gebruikt om de Thorbecke-uren op te starten (keuzes maken/uitleg). 
 
 
 
 
 
 

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?