Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut 2016-2018 kun je hier lezen.
 
Het nieuwe leerlingenstatuut 2018-2020 wordt binnenkort voorgelegd aan de
medezeggenschapsraad en besproken met het aanvoerdersoverleg. In het Nieuwsbulletin zal worden aangegeven wanneer u het nieuwe leerlingenstatuut hier kunt terugvinden. 
 
 
 
 

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?