Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Cijfergeving

 

Algemeen

Alle rapportcijfers zijn het gemiddelde van de sinds het begin van het schooljaar voor dat vak behaalde cijfers. Alle cijfers worden op de rapporten gegeven met één decimaal. Wij kappen de cijfers af na één decimaal. Dit houdt in dat bijvoorbeeld een 6,77 als een 6,7 wordt gezien.
 
De bevordering naar het volgende leerjaar vindt plaats op basis van de promotienormen. De promotienormen kunt u terugvinden op deze website. Wanneer u vragen heeft over de promotienormen en/of de studieresulaten neem dan contact op met de mentor, studiebegeleider of vakdocent.
 
De school gebruikt het leerlingvolgsysteem Magister. Daarin worden de cijfers van de
leerlingen maar ook andere belangrijke zaken vastgelegd. Alle ouders hebben toegang tot een deel van dit systeem middels de website en een app voor op de telefoon/tablet. Nieuwe ouders ontvangen in de eerste weken na de start een inlogcode. Ook via de ouderportal via deze website kunnen ouders de studievoortgang van hun kind, het rooster, aanwezigheid en het huiswerk bekijken.
 
Leerlingen maken gebruik van:
- Magister-app (of website), middels een eigen inlog, voor cijfers, huiswerk, studiewijzers, aanwezigheid 
  en digitaal lesmateriaal.
- Zermelo-app (of website) voor het rooster (rooster is ook te zien in Magister, maar Zermelo is leidend).
- Office 365 --> op 5 apparaten mag een leerling (zolang hij/zij op Thorbecke onderwijs volgt) het volledige
   office pakket (Outlook (e-mail), Word, Excel, PowerPoint en nog veel meer) gebruiken. 
 
 

Rapporten en ouderavonden

Drie keer per jaar wordt er een rapport uitgereikt met daarop de stand van zaken op dat moment ten aanzien van alle vakken.  Zowel na het eerste als na het tweede rapport is er middels de 10-minuten-gesprekken gelegenheid voor ouders om de studieresultaten met de docent(en) te bespreken. Naast deze ouderspreekavonden kennen we ook algemene ouderavonden, die een meer informatief karakter hebben.
 
 

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?