Thorbecke Voortgezet Onderwijs

OUDERRAAD locatie Nieuwerkerk

De ouderraad (OR) behartigt de belangen van ouders van leerlingen. De OR overlegt daarom iedere zes weken met de schoolleiding. 

De OR heeft  drie hoofdtaken:

1. het onderhouden van contacten tussen schoolleiding en ouders. In onze vergadering vertelt de schoolleiding wat er speelt op school. Hierover informeert de OR u via stukjes in het ouder- en leerlingenbulletin. Wij bekijken nog hoe we de notulen van onze vergaderingen met u kunnen delen. Iedere vergadering bespreken wij daarnaast ‘geluiden van ouders’. Daarvoor zijn wij van u afhankelijk. Als u ergens mee zit kunt u in eerste instantie terecht bij de mentor of afdelingsleiding van de school. Komt u er samen niet uit of signaleert u andere dingen,dan kunt u contact met ons opnemen Na overleg met u bespreken we dan uw ‘geluid’ in de vergadering met de schoolleiding.

2. het beheren van de vrijwillige ouderbijdragen. Deze bijdragen worden onder andere gebruikt om zaken te financieren die de school graag gerealiseerd zou zien en die niet op een andere wijze bekostigd kunnen worden, bijvoorbeeld goede verlichting in de aula. Ook extraatjes voor de leerlingen bij de kerstviering of de diploma-uitreiking worden uit dit potje betaald.

3. het ondersteunen bij diverse activiteiten. Te denken valt hierbij aan het ontvangen van ouders op openingen en bijeenkomsten, het aankleden van de school etc.

Leden:

De ouderraad van Thorbecke Nieuwerkerk bestaat uit:

 

Mariëlle Hoogteijling

André Tupker (secretaris)

Marc Perquin

Pascal Dekker

Cora van den Bor (voce-voorzitter en penningmeester)

Michelle Muus

Rob de Wolf 

Ingeborg Mulder

Rob Sanders (voorzitter)

Vroowney Olaria

De leden van de ouderraad zijn in Office365 te bereiken met Ouderraad Nieuwerkerk of via or-nieuwerkerk@tvo-rotterdam.nl
 
 

 

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?

Zit jij in groep 8?

Thorbecke VO is een actieve openbare scholengemeenschap met vier locaties met de nadruk op talentontwikkeling, sport, bewegen en dans. We motiveren je om het beste uit jezelf te halen!