Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Begeleiding en ondersteuning

De mentor
De mentor is de vertrouwenspersoon van de klas; hij is tevens de centrale persoon in de reguliere studiebegeleiding. De mentor onderhoudt de contacten tussen school en ouder(s)/verzorger(s).

De afdelingsleider
De afdelingsleider geeft leiding aan de afdeling onderbouw of bovenbouw en coördineert het mentoraat. Verder heeft de afdelingsleider onderhoudt de afdelingsleider de contacten met leerlingen en ouders, die de mentoren overstijgen en heeft hij/zij het overzicht over absenten, telaatkomers en cijfer,s en treedt zo nodig disciplinair op.

De locatiedirecteur
Hij is het hoofd van de locatie. Hij houdt zich vooral bezig met organisatorische en beleidsmatige zaken.
 
De decaan
Aan de leerlingen van de school wordt via de decanen, mevrouw Bronstring en meneer Bakker, informatie verstrekt over studie-, beroeps- en onderwijsmogelijkheden. Deze informatie is vooral belangrijk wanneer de leerlingen voor keuzes komen te staan op het gebied van hun studie. Deze keuzemogelijkheden treden vrijwel elk leerjaar op. 
Om de leerlingen te kunnen helpen bij deze keuzes, kan de decaan  gebruik maken van klassikale voorlichting, informatieavonden voor ouders en/of leerlingen, het afnemen van beroepeninteressetests, het houden van persoonlijke gesprekken met leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) en het verstrekken van documentatie.
 
De ondersteuningscoördinator
De ondersteuningscoördinatoren op de locatie Prinsenlaan zijn mevrouw Went en mevrouw Risseeuw. Zij zijn het aanspreekpunt voor leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en personeel op het gebied van sociale, psychische en/of leerproblemen en zij onderhoudt contact met de leerplichtconsulent, schoolmaatschappelijk werk en de schoolverpleegkundige.
 

De vertrouwenspersoon
Mevrouw Broerse is de vertrouwenspersoon van de locatie Prinsenlaan.

Het Zorg Advies Team (ZAT)
Het Zorg Advies Team zorgt voor een zo gericht mogelijke begeleiding van leerlingen die ergens een bijzonder probleem mee hebben. Een keer per 6 weken komt het team bijeen. Het bestaat uit de ondersteuningscoördinator, de schoolverpleegkundige, de leerplichtconsulent, de schoolmaatschappelijk werker en de afdelingsleider. Zodra er een aanleiding is, vindt een vertrouwelijke leerlingbespreking plaats. Door met deze specialisten tegelijk aan tafel te zitten, kan de aanpak effectief en optimaal genoemd worden.
 
Dyslexiecoach
Voor de ondersteuning van dyslecte leerlingen hebben wij een dyslexiecoach. De dyslexiecoach is mevrouw Simons.

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?

Zit jij in groep 8?

Thorbecke VO is een actieve openbare scholengemeenschap met vier locaties met de nadruk op talentontwikkeling, sport, bewegen en dans. We motiveren je om het beste uit jezelf te halen!