Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Cijfergeving

 

Algemeen

Alle rapportcijfers zijn het gemiddelde van de sinds het begin van het schooljaar voor dat vak behaalde cijfers. Alle cijfers worden op de rapporten gegeven met één decimaal.
 
De bevordering naar het volgende leerjaar vindt plaats op basis van de cijferresultaten en de bevorderingsnormen. De bevorderingsnormen zullen apart bekend worden gemaakt. Houd de normen en studieresultaten goed in de gaten en neem bij twijfel contact op met de mentor of vakdocent.
 
De school gebruikt het leerlingvolgsysteem Magister. Daarin worden de cijfers van de
leerlingen maar ook andere belangrijke zaken vastgelegd. Alle ouders hebben toegang tot een deel van dit systeem middels de ouderportal via deze website "Mijn Thorbecke". Nieuwe ouders ontvangen in de eerste weken na de start een inlogcode. Via de ouderportal kunnen ouders de studievoortgang van hun kind, het rooster en het huiswerk bekijken. Ook de leerlingen hebben toegang tot deze informatie via 'SomElo'. In 'SomElo' zien leerlingen ook de studiewijzers en (digitaal) lesmateriaal. Leerlingen hebben eigen inlognaam en wachtwoord.
 
 

Rapporten en ouderavonden

Drie keer per jaar wordt er een rapport uitgereikt met daarop de stand van zaken op dat moment ten aanzien van alle vakken. Ouder(s)/verzorger(s) moeten het rapportmapje op de daarvoor bestemde plaats ondertekenen en weer inleveren bij de afdelingsleider. Zowel na het eerste als na het tweede rapport is er middels de 10-minuten-gesprekken gelegenheid voor ouders om de studieresultaten met de docent(en) te bespreken. Naast deze ouderspreekavonden kennen we ook algemene ouderavonden, die een meer informatief karakter hebbben.
 

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?

Zit jij in groep 8?

Thorbecke VO is een actieve openbare scholengemeenschap met vier locaties met de nadruk op talentontwikkeling, sport, bewegen en dans. We motiveren je om het beste uit jezelf te halen!