Thorbecke Voortgezet Onderwijs

De dagelijkse onderwijspraktijk

Alle leerlingen volgen in de eerste drie leerjaren een lesrooster met 35 lessen per week. Na deze periode is het aantal lessen verschillend vanwege de examenprofielen. De lessen starten in principe om 08.30 uur, één lesuur duurt 45 minuten. Hieronder staan de lestijden. De locatie Prinsenlaan hanteert “gespreide pauzes”, d.w.z. dat eerst leerjaar 4 t/m 6 (bovenbouw) pauze hebben en daarna leerjaar 1 t/m 3 (onderbouw).
 

Standaard 45 minuten-rooster

Lesuur Onderbouw   Lesuur Bovenbouw
1 08.30 - 09.15 uur   1 08.30 - 09.15 uur
2 09.15 - 10.00 uur   2 09.15 - 10.00 uur
3 10.00 - 10.45 uur   pauze  
pauze     3 10.30 - 11.15 uur
4 11.15 - 12.00 uur   4 11.15 - 12.00 uur
5 12.00 - 12.45 uur   5 12.00 - 12.45 uur
6 12.45 - 13.30 uur   pauze  
pauze     6 13.15 - 14.00 uur
7 14.00 - 14.45 uur   7 14.00 - 14.45 uur
8 14.45 - 15.30 uur   8 14.45 - 15.30 uur
9 15.30 - 16.15 uur   9 15.30 - 16.15 uur
10 16.15 - 17.00 uur   10 16.15 - 17.00 uur

In de agenda op de website staan de belangrijkste gebeurtenissen.

 

30 minuten-rooster

Lesuur Onderbouw   Lesuur Bovenbouw
1 08.30 - 09.00 uur   1 08.30 - 09.00 uur
2 09.00 - 09.30 uur   2 09.00 - 09.30 uur
3 09.30 - 10.00 uur   3 09.30 - 10.00 uur
4 10.00 - 10.30 uur   pauze  
pauze     4 10.20 - 10.50 uur
5 10.50 - 11.20 uur   5 10.50 - 11.20 uur
6 11.20 - 11.50 uur   6 11.20 - 11.50 uur
7 11.50 - 12.20 uur   pauze  
pauze     7 12.10 - 12.40 uur
8 12.40 - 13.10 uur   8 12.40 - 13.10 uur
9 13.10 - 13.40 uur   9 13.10 - 13.40 uur
10 13.40 - 14.10 uur   10 13.40 - 14.10 uur
 
Rooster
Leerlingen en ouders kunnen het rooster zien via het ouder- en leerlingportaal via deze website. Leerlingen maken ook gebruik van de Zermelo rooster-app.
 
Dagrooster
Het dagrooster wordt dagelijks op de informatieschermen bekend gemaakt. Leerlingen kunnen daar elke dag de eventuele aanpassingen op het rooster zien. De dagroosterwijzigingen staan ook vermeld via de Zermelo rooster-app.
 
Lesuitval
Lessen die uitvallen door bijvoorbeeld ziekte van een docent, worden waar mogelijk vervangen. Vergaderingen vinden zoveel mogelijk plaats na schooltijd. Enkele keren per jaar is er een algemene personeelsvergadering, een studiedag of een rapportvergadering. Deze momenten staan in de agenda op de website vermeld. Enkele keren per jaar werken we met een 30 minuten-rooster.
 
Afwezigheid en ziekmelding
Bij ziekte, doktersbezoek e.d. is een telefonisch bericht (010 - 289 04 35) voor 08.30 uur verplicht . Leerlingen die ziek naar huis willen gaan, melden zich eerst af bij de verzuimcoördinator of afdelingsleider.
 
Alle verzoeken om lessen om privé-redenen te mogen verzuimen, dienen tijdig schriftelijk of via de e-mail ingeleverd te worden bij de verzuimcoordinator. Leerlingen die ongeoorloofd te veel lessen missen, melden we bij leerplicht.
 
Te laat komen
Leerlingen die te laat zijn worden door de verzuimcoördinator als ‘te laat’ in ons absentenregistratiesysteem gezet. Tevens krijgen de leerlingen een aantekening op hun Te-Laat-Kaart. Per schooljaar wordt drie keer te-laat-komen getolereerd. Bij een vierde keer te laat ontvangt de leerling een vierkant rooster. Wanneer iemand herhaaldelijk te laat komt, wordt dit aan leerplicht doorgegeven. Natuurlijk houden wij rekening met het te laat komen wanneer dit komt door overmacht.
 
Rechten en plichten
Alle rechten en plichten van de leerlingen worden nauwgezet beschreven in het “Leerlingenstatuut”, dat op de site staat.
 
Kantine
De kantine, georganiseerd door Scoolcompany, is geopend tijdens de pauzes.
 
Huiswerkbegeleiding
De locatie Prinsenlaan heeft een samenwerkingsverband met Erudio/Lyceo, een huiswerk- en studiebegeleidingsinstituut. Erudio/Lyceo is een zelfstandige organisatie, het Thorbecke verzorgt de faciliteiten waardoor de begeleiding binnen een vertrouwde omgeving plaatsvindt. U maakt zelf afspraken met Erudio/Lyceo wanneer u extra begeleiding op gebied van huiswerk en studiebegleiding wilt organiseren. Meer informatie over Erudio/Lyceo vindt u op:
 

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?

Zit jij in groep 8?

Thorbecke VO is een actieve openbare scholengemeenschap met vier locaties met de nadruk op talentontwikkeling, sport, bewegen en dans. We motiveren je om het beste uit jezelf te halen!