Communicatie

Mijn Thorbecke

Via Mijn Thorbecke kunnen ouders en leerlingen inloggen en alle informatie over cijfers, huiswerk, contact met docenten enz. bekijken. ook betalingen lopen via Mijn Thorbecke. Inloggen gebeurt met het mailadres dat bij de school opgegeven is.

Leerlingenraad

Minimaal een keer per trimester is er een overleg tussen de klassenvertegenwoordigers en hun afdelingsleider.

Ouderraad

De locatie Prinsenlaan heeft een zeer actieve ouderraad die regelmatig bijeen komt. Daarnaast kunnen ouder(s)/verzorger(s) uit de oudergeleding van de medezeggenschapsraad zijn vertegenwoordigd in de gemeentelijke ouderraad.

Medezeggenschapsraad

In de oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft momenteel een tweetal ouders/verzorgers zitting. De vertegenwoordigers van alle ouders/verzorgers worden via deze raad betrokken bij het beleid van de school.

Nieuwsblog

Regelmatig worden er nieuwtjes gepubliceerd op het nieuwsblog op de homepage: NieuwsBlog

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?

Zit jij in groep 8?

De inschrijvingen zijn achter de rug, hopelijk zien we je volgend schooljaar. Aanstaand najaar komt er weer een nieuwe groep 8-pagina!

Heb je nog vragen, kan je altijd contact opnemen met één van onze locaties.