OUDERRAAD locatie Prinsenlaan

De ouderraad is een commissie van ouders of verzorgers van leerlingen van Thorbecke VO en vertegenwoordigers van de schoolleiding. Zij behartigt de belangen van ouders en leerlingen.

De ouderraad is georganiseerd in een stichting: de Stichting Ouderraad TVO.

Taken van de ouderraad zijn:

- Klankbordfunctie. Geluiden, meningen en omstandigheden van ouders en leerlingen worden in de ouderraad aan de orde gesteld. In de ouderraad worden standpunten gedeeld met de schoolleiding. In de vergaderingen van de ouderraad wordt meegedacht en inzicht verkregen in de achtergronden van het beleid van de school. Zo nodig wordt advies gegeven aan de schoolleiding.

- Beheer van de ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt om zaken te financieren die de school graag gerealiseerd ziet en die niet op een andere wijze bekostigd kunnen worden. Ook extraatjes voor de leerlingen, bijvoorbeeld een bijdrage aan de kerstviering of de diploma-uitreiking, worden uit deze pot betaald.

- Ondersteuning bij bijvoorbeeld festiviteiten, activiteiten en ouderavonden.

- Vertegenwoordiging in de Medezeggenschapsraad. Beleidsvoornemens worden door de schoolleiding ter informatie of advies voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. In de medezeggenschapsraad zitten thans leden van de ouderraad.

De ouderraad komt ongeveer een keer per 6 weken bijeen. Als u als ouder ergens mee zit, kunt u in eerste instantie terecht bij de mentor of afdelingsleiding. Komt u er samen niet uit of signaleert u meer algemene zaken, neem dan contact op met een van de leden van de ouderraad. U kunt onderstaand e-mailadres gebruiken. Wij nemen dan contact met u op en bespreken uw ‘geluid’ in de vergadering met de schoolleiding.

Contact: ouderraadtvo@gmail.com

Ouders:
Eugenia Arrindell
Suzette Barron
Anja Buter
Rocco Hoekstra
Bertine Koolmees
Sandra Korteweg
Julia Leermakers
Marianne Maan
Corina Nanai
Martin van der WelVoorzitter
Jack Westman
Namens de school:
J. Karman

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?

Zit jij in groep 8?

De inschrijvingen zijn achter de rug, hopelijk zien we je volgend schooljaar. Aanstaand najaar komt er weer een nieuwe groep 8-pagina!

Heb je nog vragen, kan je altijd contact opnemen met één van onze locaties.