Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Dyslexie

Op het vmbo voor sport & dans is een expert aanwezig op het gebied van dyslexie. Zij begeleidt leerlingen met dyslexie (of waar een vermoeden van dyslexie bestaat), zodat zij op een zo goed mogelijke manier hun tijd op de middelbare school doorlopen.
De school zet digitale hulpmiddelen in waar nodig en leerlingen krijgen, uiteraard, extra tijd voor toetsen en overhoringen.
 
 
Bekijk hier het schema waarin de ondersteuning van dyslectische leerlingen duidelijk is gemaakt.
 

 

Op deze locatie hebben we de volgende mogelijkheden om kinderen met dyslexie te helpen:

Onze ervaring is dat leerlingen niet allemaal dezelfde ondersteuningsbehoefte hebben. Om u en uw kind zo goed mogelijk te helpen, hebben wij onze mogelijkheden zoveel mogelijk in kaart gebracht.

Bij aanmelding voor leerjaar 1 wordt in het onderwijskundig rapport (de papieren van de basisschool) en tijdens het intakegesprek aangegeven of er sprake is van dyslexie (of een vermoeden ervan). Naar aanleiding hiervan wordt door de intakecommissie, eventueel in overleg met de dyslexiecoach, gekeken of de school de benodigde ondersteuning kan bieden.

Wanneer de leerling wordt toegelaten maakt de dyslexiecoach in de eerste weken van het schooljaar een afspraak met de leerling. Tijdens dit gesprek wordt bekeken van welke ondersteuningsmogelijkheden de leerling gebruik wil maken. Dit wordt vastgelegd in het behandelplan(BHP). Ouders krijgen inzage in dit plan en ondertekenen dit als zij hiermee akkoord gaan.

Aan het begin van het schooljaar worden de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt, tijdens de informatieavond, toegelicht door de dyslexiecoach. Het mag duidelijk zijn dat het draait om de samenwerking en tussen leerling, docent, en ouder(s) / verzorger(s) en dyslexiecoach.

Onze ondersteuningsmogelijkheden kunnen zijn:

  • Gesprekken tussen dyslexiecoach en leerling.
  • Opstellen van een BHP.
  • Aanbieden workshop Sprint aan leerlingen.
  • Werken met voorlees- en verwerkingssoftware.
  • Extra tijd tijdens toetsen.
  • Gebruik van spellingkaarten.
  • Toetsen aangeboden in Arial 12.
  • Aanbieden van aantekeningen door de docent.
  • Klassikaal voorlezen door leerlingen in overleg

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?

Zit jij in groep 8?

Thorbecke VO is een actieve openbare scholengemeenschap met vier locaties met de nadruk op talentontwikkeling, sport, bewegen en dans. We motiveren je om het beste uit jezelf te halen!