Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Vanaf deze datum geldt dezelfde privacywetgeving in heel de Europese Unie. De regels zijn strenger geworden om de privacy van leerlingen nog beter te waarborgen. 
 
Thorbecke vmbo voor Sport & Dans (onderdeel van Stichting BOOR) heeft de verantwoordelijkheid om de persoonsgegevens van onze leerlingen goed te beschermen.
 
Hoe wij omgaan met persoonsgegevens, kunt u lezen in onze privacyverklaring.  
Binnenkort plaatsen we hier het dataregister (register van de verwerkingsactiviteiten), waarin u kunt zien welke informatie wij delen, met wie en met welk doel. 
 
Elke locatie van Thorbecke heeft een eigen Privacy Ambassadeur. Dit is uw contactpersoon voor vragen met betrekking tot Privacy. 
 
Privacy Ambassadeur Thorbecke vmbo voor Sport & Dans:   
Roel Schrauwen

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?

Zit jij in groep 8?

Thorbecke VO is een actieve openbare scholengemeenschap met vier locaties met de nadruk op talentontwikkeling, sport, bewegen en dans. We motiveren je om het beste uit jezelf te halen!