Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Algemene informatie over het onderwijs

Op onze locatie aan de Prins Alexanderlaan bieden wij het vmbo onderwijs aan (Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs). Dat betekent dat wij leerlingen in huis hebben van de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg, met en zonder leerweg ondersteunend onderwijs (lwoo).

De leerwegen

Binnen onze locatie bieden wij twee leerwegen van het vmbo aan. Deze leerwegen zijn:

 • Basisberoepsgerichte leerweg (BBL)
 • Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)

Het eerste en tweede jaar vormen de onderbouw. Het derde en vierde jaar zijn de bovenbouw. In de bovenbouw bieden we de volgende sectorprofielen aan:

Economie en Ondernemen met keuze uit:

 • Economie & Marketing
 • Sport & Ondernemen
 • Sport & Economie


Zorg en welzijn met keuze uit:

 • Welzijn & Dienstverlening
 • Verzorging & Dienstverlening
 • Sport & Welzijn

Op onze locatie heeft iedere afdeling zijn eigen deel binnen het gebouw. Dit is overzichtelijk en creëert een rustige en veilige leer- en werkomgeving.

 

Wij kennen drie afdelingen:

 • Afdeling basis/ kader leerjaar 1 en 2
 • Afdeling zorg & welzijn
 • Afdeling economie & ondernemen

 

Onderbouw
Op alle scholen in Nederland moeten de leerlingen in de eerste jaren de basisvorming volgen. Om recht te doen aan de verschillen tussen leerlingen werken wij wel met verschillende lessentabellen. Een lessentabel geeft het aantal uren aan dat de leerlingen per vak aangeboden krijgen.

De vakken in de basisvorming zijn:

 • Nederlands                                           
 • Engels                                                      
 • Spaans (leerjaar 2 Kader)                                 
 • wiskunde                                               
 • mens & maatschappij
 • mens & natuur
 • kunst & cultuur
 • Sport & Bewegen
 • LOB (Loopbaanoriëntatie en -begeleiding)
 • Rekenen
 • Mentorles

 

 

Eerste klassen

De klassen zijn grotendeels op niveau ingedeeld. Hierbij is gekeken naar de gegevens vanuit de aanmedling en het advies van de basisschool.

Tweede klassen

Ook in het tweede leerjaar zitten Basis- en Kaderleerlingen grotendeels op niveau verdeeld over de klassen.
Centraal dit schooljaar staat de definitieve keuze van de te volgen leerweg in leerjaar 3 en 4. Ook in het tweede leerjaar volgen de leerlingen loopbaanoriëntatie en begeleiding (lob), die de leerlingen voorbereidt op hun keuze van één van de sectoren die we aanbieden. ​

Topsportklassen:

Met ingang van 2017-2018 zijn we gestart met Topsportklassen in de onderbouw en bovenbouw. In deze klassen zitten alle topsporters van onze locatie, verdeeld over een onderbouwklas (leerjaar 1 en 2) en een bovenbouwklas (leerjaar 3 en 4).

Door de topsporters samen in een klas te plaatsen, kunnen we hen optimaal bedienen in hun onderwijsbehoefte. Ze krijgen alle verplichtge vakken aangeboden en maken daarnaast, in overleg met de mentor, topsportcoördinator en thuis, een individueel rooster warin extra studie-uren (SD-uren) worden gepland. Zo hebben de topsporters alle tijd en begeleiding om op school optimaal te presteren. Ze missen (vrijwel) geen reguliere lessen meer en doorlopen op hun eigen tempo en niveau het vmbo.

 

Bovenbouw

In de bovenbouw wordt onderscheid gemaakt in Basis- en Kaderleerlingen. Soms zitten ze bij elkaar in de klas, soms hebben ze lessen helemaal op hun eigen niveau.

De LOB-lessen helpen de leerling bij het kiezen voor een sectorprofiel in de bovenbouw. Een keuze die goed bij de leerling past, biedt meer kans op een diploma. Het is leuk om iets te leren wat je echt interessant vindt.

Met een vmbo-diploma kan een leerling naar bijna alle middelbare beroeps opleidingen, het MBO. Veel leerlingen gaan naar een MBO die in het verlengde ligt van hun profiel, maar andere richtingen zijn ook mogelijk. 

In onze bovenbouw kennen we de volgende profielen:


Economie & Ondernemen:

Binnen deze afdeling leiden we leerlingen op die denken aan een vervolgopleiding voor de winkel, een kantoor, het magazijn of een sport- en recreatiebedrijf en geüniformeerde beroepen zoals beveiliging. Meerdere dagen  in de week werken de leerlingen in ons open leercentrum, waarin je met de docent de werkzaamheden gaat plannen.

Stage is een belangrijke component: in het derde leerjaar is er een stage van twee weken; in het vierde leerjaar hebben leerlingen van oktober tot maart een dag in de week stage.

Bij Economie en Ondernemen maakt de leerling ook een keuze uit:

 • Economie & Marketing: gericht op verkopen en ondernemen en alles wat daarbij komt kijken, van de telefonist aan de receptie, de administratie, de computers, de inrichting van de winkel, het verkopen en verzenden tot de vorkheftruckchauffeur in het magazijn.
 • Sport & Ondernemen: ook breed gericht op ondernemen en het werken in een bedrijf, met sport- en bewegingsactiviteiten.
 • Sport & Economie: gericht op bedrijven en ondernemen en ondersteunen in de organisatie van recreatie, sport en evenementen, voorkomen van ongevallen en ehbo, en geüniformeerde beroepen en veiligheid. 

 

Zorg & Welzijn

Hier leiden we leerlingen naar het diploma die in hun werk graag iets voor kwetsbare mensen willen betekenen, die het leven van mensen aangenamer willen maken, die het werk van anderen mogelijk en makkelijker willen maken (dienstverlening). De kern gaat over gezondheid, omgeving, activiteit en zorg voor de mens.

In het derde jaar helpen de leerlingen iedere twee weken een paar uur op een basisschool. Daarnaast lopen zij ook twee weken ergens anders stage.

Bij Zorg en welzijn maakt de leerling daarbij een keuze uit:

 • Verzorging & Welzijn: Gericht op het welzijn en gezondheid van mensen van verschillende leeftijden, van baby tot oudere, dienstverlening in kantoren, bedrijven en horeca, ondersteunen in de organisatie van evenementen. Voor Kaderleerlingen: Assisteren in de gezondheidszorg. Uiterlijke verzorging, gericht op haar- en huidverzorging.
 • Sport & Welzijn: gericht op welzijn en ondersteunen in de organisatie van recreatie, sport en evenementen, voorkomen van ongevallen en ehbo, en geüniformeerde beroepen en veiligheid. 

 

De werkvelden die aan bod komen zijn:  baby- en kinderzorg, buurthuis, ziekenzorg , thuiszorg, receptie, uiterlijke verzorging, facilitaire dienstverlening gebouwen en facilitaire dienstverlening voeding.

De leerlingen gaan in groepjes van 2 tot 4 personen per werkveld aan de slag met twee (praktijk) opdrachten. Elk werkveld duurt twee weken en dan schuif je door naar een volgend werkveld. Dit alles gaat plaatsvinden in een zo echt mogelijke praktijkomgeving. 

Ook vakken zoals Nederlands, Engels en maatschappijleer kunnen worden gegeven in dezelfde praktijkruimte. In de verschillende werkvelden krijg je ook opdrachten waarbij je zult zien dat de praktijk van Zorg & Welzijn en de overige vakken zoals Nederlands, Engels, biologie heel goed samen gaan.

Stage derde en vierde leerjaar

In klas 3 en klas 4 is een belangrijk onderdeel van de opleiding gereserveerd voor stage:

“Leren door doen” in het bedrijfsleven heeft een positieve invloed op de motivatie om te leren. Leerlingen krijgen een beter beeld van de opleiding en krijgen ook een beter beeld van het werkveld waarin zij later, wellicht, terecht komen. Door middel van observatie, ondervraging, meelopen met het personeel en zelfwerkzaamheid, proeven de leerlingen de sfeer in het werkveld. Dit kan hen helpen bewuster voor een vervolgopleiding of een beroep te kiezen.

Aan het einde van het derde leerjaar lopen de leerlingen van VMBO Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg een blokstage van twee weken in bedrijven die passen bij de gekozen leerweg.

In het vierde leerjaar lopen de leerlingen van VMBO-B en K van de afdeling Economie & Ondernemen een beroepsoriënterende stage van één dag in de week.

 

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?

Zit jij in groep 8?

Thorbecke VO is een actieve openbare scholengemeenschap met vier locaties met de nadruk op talentontwikkeling, sport, bewegen en dans. We motiveren je om het beste uit jezelf te halen!