Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Te laat komen & Absentie

 

Te laat:


Te laat is iedere leerling die na de bel nog de klas binnen wil komen. We hebben geen speciale regelingen voor net te laat of ruim te laat. De te laat regeling geldt voor alle lessen. Docenten noteren afwezigheid tijdens het lesuur van afwezigheid in.

Leerlingen die te laat zijn melden zich altijd bij de Verzuimcördinator (VC) /conciërge. Deze leerlingen krijgen een te laat briefje mee. Zonder te laat briefje mogen zij de les niet in.

Docenten mogen leerlingen niet op te laat zetten. Dit doet de verzuimcoördinator. Wanneer leerlingen met een te laat briefje binnen komen, zijn zij door de VC al op te laat gezet in Magister. Zo niet: melden bij afdelingsleider.

Leerlingen die te laat zijn moeten zich de volgende dag om 8.00 uur melden bij de VC/conciërge. De VC/conciërge houdt bij wie er niet geweest is en meldt dit bij de afdelingsleider en mentor van de betreffende leerling.

Op het moment dat een leerling niet komt volgt een sanctie van de afdelingsleider.

De mentor is verantwoordelijk voor (en bespreekt wekelijks) de verzuimstaten van de leerlingen.

 

Docent

Verzuim coördinator (VC)

Mentor

afdelingsleider

Leerplichtambtenaar

Leerling is 1e x te laat

- Heeft afwezigheid gemeld in Magister.

- Controleert het te laat briefje. Bij geen geldig briefje: stuurt de leerling terug naar de VC.

- Mocht de leerling binnen komen na de absentenregistratie moet de leerling al op te laat staan in het systeem. Zo niet: mail naar de afdelingsleider.

- Verwerkt en handelt constatering en melding direct als te laat af in Magister.

- Geeft leerling een te laat briefje mee naar de les.

- Noteert in excel wie zich moeten melden.

 

Bespreekt het te laat komen met de leerling

 

 

Leerling is 2e x te laat

-Heeft afwezigheid gemeld in Magister.

- Controleert het te laat briefje. Bij geen geldig briefje: stuurt de leerling terug naar de VC.

- Mocht de leerling binnen komen na de absentenregistratie moet de leerling al op te laat staan in het systeem. Zo niet: mail naar de afdelingsleider.

- Verwerkt en handelt constatering en melding direct als te laat af in Magister.

- Leerling krijgt een te laat briefje mee naar de les.

- Noteert in excel wie zich moeten melden.

 

Bespreekt het te laat komen met de leerling

 

 

Leerling is 3e x te laat

-Heeft afwezigheid gemeld in Magister.

- Controleert het te laat briefje. Bij geen geldig briefje: stuurt de leerling terug naar de VC.

- Mocht de leerling binnen komen na de absentenregistratie moet de leerling al op te laat staan in het systeem. Zo niet: mail naar de afdelingsleider.

- Verwerkt en handelt constatering en melding direct als te laat af in Magister.

- Leerling krijgt een te laat briefje mee naar de les.

- Noteert in excel wie zich moeten melden.

- Genereert brief uit Magister en stuurt deze naar huis, mentor en afdelingsleider

 

 

- Mentor heeft een gesprek met leerling en registreert dit in Magister en meldt dit bij de afdelingsleider

- legt 1 dag blokrooster* op

 

Leerling is 4e en 5e x te laat.

 

-Heeft afwezigheid gemeld in Magister.

- Controleert het te laat briefje. Bij geen geldig briefje: stuurt de leerling terug naar de VC.

- Mocht de leerling binnen komen na de absentenregistratie moet de leerling al op te laat staan in het systeem. Zo niet: mail naar de afdelingsleider.

- Verwerkt en handelt constatering en melding direct als te laat af in Magister.

- Leerling krijgt een te laat briefje mee naar de les.

- Noteert in excel wie zich moeten melden.

Bespreekt het te laat komen met de leerling.

 

 

Leerling is 6e x te laat

-Heeft afwezigheid gemeld in Magister.

- Controleert het te laat briefje. Bij geen geldig briefje: stuurt de leerling terug naar de VC.

- Mocht de leerling binnen komen na de absentenregistratie moet de leerling al op te laat staan in het systeem. Zo niet: mail naar de afdelingsleider.

- Verwerkt en handelt constatering en melding direct als te laat af in Magister.

- Leerling krijgt een te laat briefje mee naar de les.

- Noteert in excel wie zich moeten melden.

- Genereert brief uit Magisteren stuurt deze naar huis, mentor en afdelingsleider.

 

Heeft naar aanleiding van de brief een telefonisch gesprek met ouders over het te laat komen.

Registreert dit in Magister en geeft dit door aan afdelingsleider.

Legt een week blokrooster op.

 

Leerling is 7e en 8e x te laat

- Heeft afwezigheid gemeld in Magister.

- Controleert het te laat briefje. Bij geen geldig briefje: stuurt de leerling terug naar de VC.

- Mocht de leerling binnen komen na de absentenregistratie moet de leerling al op te laat staan in het systeem. Zo niet: mail naar de afdelingsleider.

- Verwerkt en handelt constatering en melding direct als te laat af in Magister.

- Leerling krijgt een te laat briefje mee naar de les.

- Noteert in excel wie zich moeten melden.

Bespreekt het te laat komen met de leerling.

 

 

Leerling is 9e x te laat

- Heeft afwezigheid gemeld in Magister.

- Controleert het te laat briefje. Bij geen geldig briefje: stuurt de leerling terug naar de VC.

- Mocht de leerling binnen komen na de absentenregistratie moet de leerling al op te laat staan in het systeem. Zo niet: mail naar de afdelingsleider.

- Verwerkt en handelt constatering en melding direct als te laat af in Magister.

- Leerling krijgt een te laat briefje mee naar de les.

- Noteert in excel wie zich moeten melden.

- Genereert brief uit Magisteren stuurt deze naar huis, mentor en afdelingsleider.

Heeft naar aanleiding van de brief een gesprek met ouders over het te laat komen.

Registreert dit in Magister en geeft dit door aan afdelingsleider.

Legt 2 weken blokrooster op.

 

Leerling is 10 x te laat

-Heeft afwezigheid gemeld in Magister.

- Controleert het te laat briefje. Bij geen geldig briefje: stuurt de leerling terug naar de VC.

- Mocht de leerling binnen komen na de absentenregistratie moet de leerling al op te laat staan in het systeem. Zo niet: mail naar de afdelingsleider.

- Verwerkt en handelt constatering en melding direct als te laat af in Magister.

- Leerling krijgt een te laat briefje mee naar de les.

- Noteert in excel wie zich moeten melden.

Bespreekt het te laat komen met de leerling.

 

 

Leerling is 11 x te laat

-Heeft afwezigheid gemeld in Magister.

- Controleert het te laat briefje. Bij geen geldig briefje: stuurt de leerling terug naar de VC.

- Mocht de leerling binnen komen na de absentenregistratie moet de leerling al op te laat staan in het systeem. Zo niet: mail naar de afdelingsleider.

- Verwerkt en handelt constatering en melding direct als te laat af in Magister.

- Leerling krijgt een te laat briefje mee naar de les.

- Noteert in excel wie zich moeten melden.

Bespreekt het te laat komen met de leerling.

 

 

Leerling is 12x te laat

-Heeft afwezigheid gemeld in Magister.

- Controleert het te laat briefje. Bij geen geldig briefje: stuurt de leerling terug naar de VC.

- Mocht de leerling binnen komen na de absentenregistratie moet de leerling al op te laat staan in het systeem. Zo niet: mail naar de afdelingsleider.

- Verwerkt en handelt constatering en melding direct als te laat af in Magister.

- Leerling krijgt een te laat briefje mee naar de les.

- Noteert in excel wie zich moeten melden.

- Genereert brief uit Magister en stuurt deze naar huis, mentor en afdelingsleider

Bespreekt het te laat komen met de leerling.

Melding DUO. Registreert dit in SOM.

 

Actie lp

Leerling is 13 x en 14 x te laat

-Heeft afwezigheid gemeld in Magister

- Controleert het te laat briefje. Bij geen geldig briefje: stuurt de leerling terug naar de VC.

- Mocht de leerling binnen komen na de absentenregistratie moet de leerling al op te laat staan in het systeem. Zo niet: mail naar de afdelingsleider.

- Verwerkt en handelt constatering en melding direct af in Magister

- Leerling krijgt een te laat briefje mee naar de les.

- Noteert in excel wie zich moeten melden.

Bespreekt het te laat komen met de leerling.

 

 

Leerling is 15x te laat

-Heeft afwezigheid gemeld in Magister

- Controleert het te laat briefje. Bij geen geldig briefje: stuurt de leerling terug naar de VC.

- Mocht de leerling binnen komen na de absentenregistratie moet de leerling al op te laat staan in het systeem. Zo niet: mail naar de afdelingsleider.

- Verwerkt en handelt constatering en melding direct af in Magister

- Leerling krijgt een te laat briefje mee naar de les.

- Noteert in excel wie zich moeten melden.

- Genereert brief uit Magister en stuurt deze naar huis, mentor en afdelingsleider

Bespreekt het te laat komen met de leerling.

Melding DUO

Eerder gestuurde brieven naar ouders moeten mee in de melding naar leerplicht.

Registreert dit in SOM.

 

Actie lp

Leerling is >15 x te laat

 

-Heeft afwezigheid gemeld in Magister.

- Controleert het te laat briefje. Bij geen geldig briefje: stuurt de leerling terug naar de VC.

- Mocht de leerling binnen komen na de absentenregistratie moet de leerling al op te laat staan in het systeem. Zo niet: mail naar de afdelingsleider.

- Verwerkt en handelt constatering en melding direct af in Magister

- Leerling krijgt een te laat briefje mee naar de les.

- Noteert in excel wie zich moeten melden.

- Genereert brief uit Magister en stuurt deze naar huis, mentor en afdelingsleider

 

Melding DUO

Registreert dit in SOM.

 

* Blokrooster= 8.15-16.15 uur op school, melden bij de afdelingsleider niet in de aula zitten (maar schoonmaken of een andere taak).

Absentie en/of ziekte


Afspraken:

 • De verzuimcoördinator (VC) zorgt er voor dat alle meldingen die binnen zijn gekomen verwerkt en afgehandeld zijn voor 8.30 uur.

 • Bij redenen die vooraf bekend zijn (tandarts e.d.) dient dit vooraf gemeld te worden middels een brief of telefoontje van de ouders.

 • De straf bij spijbelen wordt opgelegd door afdelingsleider. Sanctie: in principe dubbele tijd inhalen.

 • Bij ziekte dient de ouder de leerling ’s morgens middels het antwoordapparaat ziek te melden. Wanneer een leerling afwezig is en niet ziek gemeld is wordt er direct contact opgenomen met ouders door de verzuimcoördinator. Bij geen contact en geen briefje is dit direct OG en wordt in principe de dubbele tijd ingehaald.

 

Leerling/ ouder

Docent

VC

Mentor

Afdelingsleider

Leerling is afwezig

 

 

Ouder heeft niets gemeld.

 

Constateert afwezigheid in Magister

-Controleert de afwezigen en ziet dat er iets niet klopt.

Belt naar huis.

-Reden blijkt geldig:*

Uitleg procedure en afhandeling constatering en melding in Magister.

-Reden blijkt ongeldig:*

-Handelt constatering af als ongeoorloofd afwezig.

-VC maakt een opmerking in het systeem.

-Geen contact:

- VC maakt een opmerking in het systeem.

 

-Krijgt eventuele melding van ongeoorloofd afwezig binnen.

- Mentor onderzoekt reden van afwezigheid en handelt af in Magister.

- Mentor gaat in gesprek met leerling zodra hij/zij er weer is.

- In geval van ongeoorloofde absentie: doorgeven aan de afdelingsleider.

Legt in geval van ongeoorloofd verzuim de straf op.

Leerling is weer aanwezig

Ouder meldt beter via het antwoordapparaat/

geeft briefje mee.

 

 

 

 

Leerling is 8 uur (per 4 weken) ongeoorloofd afwezig

 

 

Stuurt een brief naar ouders. Meldt dit bij de mentor en afdelingsleider via mail.

Mentor heeft een telefonisch gesprek met ouders en hangt het gespreksverslag in Magister.

 

Leerling is 12 uur ongeoorloofd afwezig

 

 

Stuurt een brief naar ouders. Meldt dit bij de mentor en afdelingsleider via mail.

 

Gesprek ouders en hangt het gespreksverslag in Magister

Leerling is 16 in vier weken ongeoorloofd afwezig

 

 

Stuurt een brief naar ouders. Meldt dit bij de mentor en afdelingsleider via mail.

 

Melding LP binnen 5 werkdagen

Leerling is 16+ x in vier weken ongeoorloofd afwezig

 

 

Stuurt een brief naar ouders. Meldt dit bij de mentor en afdelingsleider via mail.

 

Elke x melding LP

*

 • Bijzonder verlof = Bruiloft, begrafenis, vakantie ed. Dit mag alleen via een AL omdat dit schriftelijk moet worden aangevraagd en goedgekeurd.
 • Onbekend = mag niet.
 • Geoorloofd verlof = bijvoorbeeld: afspraak reclassering/ sova training ed.
 • Interne Time Out = leerling wordt niet toegelaten tot de lessen, maar is wel op school en maakt huiswerk.
 • Ongeoorloofd verlof = als ouders achter het verzuim staan maar dit volgens de wet/school niet mag/wanneer leerlingen veel te laat zijn (minimaal 1 lesuur).
 • Spijbelen = wanneer ouders geen reden voor afwezigheid kunnen geven.
 • Stage
 • Excursie

 

Ziek naar huis mag alleen via de afdelingsleider. Altijd vragen/melden:

 • Na conctact met ouder / verzorger, mag een leerling (na overleg) naar huis.

Verantwoordelijkheden:

Leerlingen:

Het begint met de leerlingen. Zij moeten op tijd aanwezig zijn in de lessen.

De ouders / verzorgers:

De ouders / verzorgers zijn er verantwoordelijk voor dat hun kind naar school gaat. Verder verwachten we dat zij ons ondersteunen in de bestrijding van de absentie. We zullen hen de eerste week van het schooljaar per brief hier op wijzen. We verwachten dat zij leerlingen per dag ziekmelden. Bij afwezigheid voor tandartsbezoek e.d. verwachten wij van te voren een briefje/ telefoontje.

De docenten:

Iedereen dient voor een goede registratie in Magister te zorgen: melding van de absenten (ook bij langdurige afwezigheid).

De mentor:

De mentor heeft als taak de leerling te begeleiden. Dat betekent dat hij/ zij dagelijks controleert hoe het met de afwezigheid van zijn leerlingen staat. Het is zijn / haar taak er een gesprek met de leerling over te hebben en afspraken te maken hoe de leerling zijn gedrag kan verbeteren. De mentor is verantwoordelijk voor de verzuimregistratie / het verzuim van eigen klas.

De verzuimcoördinator (VC):

Dit is de eerstelijnsopvanger voor te laat en afwezigheidsmeldingen. De leerlingen melden zich bij de VC, deze registreert en controleert de eventuele briefjes/ telefoontjes. De VC verzendt de eerste brief aan de ouders. Heeft dagelijks contact met mentor en afdelingsleider over ongeoorloofde afwezigen. Mentoren zijn verantwoordelijk voor de uiteindelijke absentenregistratie en begeleiding van leerlingen.

De afdelingsleider:

De afdelingsleider is degene die de leerling bestraft wanneer deze zich niet aan de afspraken en regels houdt. Dat moet steeds duidelijk en consequent gebeuren. De afdelingsleider is de enige die vierkante roosters, schorsingen en bijzonder verlof kan geven. Ook maken zij de meldingen bij leerplicht. De afdelingsleiders zijn verantwoordelijk voor de verzuimregistratie / het verzuim van hun eigen afdeling.

 

 

 

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?

Zit jij in groep 8?

Thorbecke VO is een actieve openbare scholengemeenschap met vier locaties met de nadruk op talentontwikkeling, sport, bewegen en dans. We motiveren je om het beste uit jezelf te halen!