Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Praktische Sector Oriëntatie (PSO)

 

Praktische sector oriëntatie is een activiteit die wordt aangeboden vanuit LOB. We korten het af met de letters PSO. PSO is bestemd voor de leerlingen van leerjaar 2. Zij maken in periode 2 (februari/maart) een keuze voor het profiel dat zij zullen volgen in leerjaar 3 en leerjaar 4.

Binnen Thorbecke vmbo voor sport en dans zijn er, in schooljaar 2019 en 2020, twee profielen waar de leerlingen een keuze uit moeten maken.

De profielen zijn:

Zorg en Welzijn                             én                               Economie en Ondernemen
(Wiskunde of Maatschappijkunde).                                  (Wiskunde is verplicht)

Tijdens de PSO krijgen de leerlingen van leerjaar 2 de gelegenheid om 2 x 2 lesuren mee te lopen op de verschillende afdelingen in de bovenbouw. De leerlingen zullen hierbij begeleid worden door hun mentoren.

De docenten van de profielen Z&W en E&O bereiden een programma voor dat de leerlingen laat oriënteren op het profiel. Het doel van PSO is leerlingen aan het einde van de PSO een keuze te kunnen laten maken voor het profiel dat zij willen volgen in leerjaar 3 en 4. Dit is het profiel waarin zij examen gaan doen.
 

Wanneer vindt de PSO plaats?
De PSO vindt plaats op de volgende data

  • Maandag 4 februari 2019 (Zorg en Welzijn)
  • Dinsdag 5 februari 2019 (Economie en Ondernemen)
  • Maandag 11 februari 2019 (Zorg en Welzijn)
  • Dinsdag 12 februari 2019 (Economie en Ondernemen)

Ook wordt er een beroepentest (LC DATA) afgenomen bij de leerlingen. Dit zal plaatsvinden in week 6 of 7. De klassen worden ingeroosterd (informatie volgt!)

Wat gebeurt er na de PSO?

Op dinsdag 12 februari ontvangen de tweede jaars leerlingen het keuzeformulier van de mentor. Dit keuzeformulier nemen de leerlingen mee naar huis. Samen met hun ouders/verzorgers noteren zij hun keuze op het keuzeformulier. Het keuzeformulier moet uiterlijk vrijdag 15 februari 2019 bij de mentor worden ingeleverd.

Hoe worden ouders/verzorgers vanuit Thorbecke geïnformeerd?

Via e-mail en social media zullen de ouders/verzorgers geïnformeerd worden over de PSO en het keuzeformulier.

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?

Zit jij in groep 8?

Thorbecke VO is een actieve openbare scholengemeenschap met vier locaties met de nadruk op talentontwikkeling, sport, bewegen en dans. We motiveren je om het beste uit jezelf te halen!