Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Leerlingen en hun ouder(s) / verzorger(s)

 

Ouderportaal

Via het ouderportaal kunnen ouders inloggen en alle informatie over cijfers, huiswerk, contact met docenten enz. bekijken. Inloggen gebeurt met uw eigen e-mailadres dat bij aanmelding bij de school opgegeven is.

De leerlingenraad

Onder begeleiding van twee à drie personeelsleden bespreekt de leerlingenraad zaken die voor leerlingen van belang zijn. De leerlingenraad is bevoegd om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan locatieleiding, kerndirectie en/of MR. Hiermee is een belangrijk beleidsvoornemen uit het schoolplan ten uitvoer gebracht.

De ouderraad

Ouder(s) / verzorger(s) uit de oudergeleding zijn vertegenwoordigd in de ouderraad van onze school. De ouderraad is actief bij diverse activiteiten binnen de school en kan de spreekbuis zijn van de ouder(s) / verzorger(s) die verbonden zijn aan onze school. Hiervoor is regelmatig overleg met de locatiedirecteur. Leest u verder onder het kopje Ouderraad.

De medezeggenschapsraad

Onze school kent natuurlijk ook een medezeggenschapsraad. Hierin zitten de vertegenwoordigers van docenten, ouder(s) / verzorger(s) en leerlingen. Belangrijke beslissingen die onze school aangaan worden hierin besproken. Zie ook het kopje Medezeggenschapsraad.

Contacten met ouder(s) / verzorger(s)

Gedurende het schooljaar worden er verschillende avonden georganiseerd om het nodige contact met de ouder(s) / verzorger(s) te verkrijgen. Dit kunnen informatieavonden zijn of speciale avonden over een bepaald thema. Zo zijn er avonden over keuzebegeleiding, organisatie van de school of buitenles activiteiten. Hier kunt u gesprekken voeren met docenten over de vorderingen van uw kind. Vier keer per jaar is er een ouderspreek-avond, waar u naar aanleiding van de rapportcijfers gesprekken kunt voeren met de mentor.

Indien noodzakelijk, zal de mentor of afdelingsleider natuurlijk ook contact met u opnemen.

 

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?

Zit jij in groep 8?

Thorbecke VO is een actieve openbare scholengemeenschap met vier locaties met de nadruk op talentontwikkeling, sport, bewegen en dans. We motiveren je om het beste uit jezelf te halen!