Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Boeken en ouderbijdragen

Thorbecke VO ziet talentherkenning en talentontwikkeling als een belangrijke opdracht.
Dit doen we uiteraard in ons reguliere programma, maar daarnaast bieden we in de onderbouw ook speciale talentprogramma’s (profielen) aan voor uw kind. Daarmee worden leerlingen nog meer uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Deze inspanningen brengen echter ook extra kosten met zich mee (zoals kleding, extra huur van sportaccommodaties, clinics, inrichting danszaal e.d.), die de school niet helemaal zelf kan dragen.


Veel boeken die uw kind op school nodig heeft vallen onder de regeling ‘Gratis schoolboeken’. Er zijn echter ook leermiddelen die hier niet onder vallen, zoals rekenmachines, schriften, pennen, etc.

Alle informatie over de kosten van boeken en de ouderbijdragen vindt u in de schoolgids.

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?

Zit jij in groep 8?

Thorbecke VO is een actieve openbare scholengemeenschap met vier locaties met de nadruk op talentontwikkeling, sport, bewegen en dans. We motiveren je om het beste uit jezelf te halen!